دردی که با درد درمان می‌شود

دردی که با درد درمان می‌شود

درد وقتی به اوج برسد دردمند را از هوش می‌برد؛ آن وقت دیگر کسی نیست که درد بکشد.
نویسنده: قربان ولیئی
تاریخ انتشار:
116 نفر این یادداشت را خوانده‌اند
7 نفر این یادداشت را دوست داشته‌اند

درد هرچه شدیدتر باشد وقتی تمام می‌شود، آرامش پس از آن پهناورتر و ژرف‌تر است.

دردهای کوچک به آرامشی کوچک می‌رسند و دردهای بزرگ به آرامشی بزرگ.

بعضی از دردها با دارو درمان می‌شوند؛ بعضی از دردها با درد.

درد وقتی به اوج برسد دردمند را از هوش می‌برد؛ آن وقت دیگر کسی نیست که درد بکشد.

چنین است که درد در اوج به درمان تبدیل می‌شود.

الامام علی علیه السلام: عندَ تَناهیِعِنْدَ تَنَاهِي الشِّدَّةِ تَكُونُ الْفَرْجَةُ وَ عِنْدَ تَضَايُقِ حَلَقِ الْبَلَاءِ يَكُونُ الرَّخَاءُ(نهج البلاغه.حکمت 351)
چون سختی ها به آخر و به اوج رسد، گشایش فرا می رسد و چون حلقه های بلا و گرفتاری درهم گره بخورند آسایش از راه می رسد.
ایمیل شما :
ایمیل دوستان : (جداسازی با کاما ،)
نام: ایمیل: نظر: