غم حریص است!

غم حریص است!

غم، حریص است و بیشتر خواه و مرزناپذیر، طاغی و سرکش و بدلگام و هر قدر که به غم میدان بدهی میدان می‌طلبد.
نویسنده: نادر ابراهیمی
تاریخ انتشار:
327 نفر این یادداشت را خوانده‌اند
1 نفر این یادداشت را دوست داشته‌اند

شب عمیق است؛ اما روز از آن هم عمیق‌تر است. غم عمیق است اما شادی از آن هم عمیق‌تر است. دیروز نزدیک غروب باز دیدمت که غمزده بودی و در خود. من هرگز ضرورت اندوه را انکار نمی‌کنم؛ چرا که می‌دانم هیچ چیز مثل اندوه روح را تصفیه نمی‌کند و الماس عاطفه را صیقل نمی‌دهد؛ اما میدان دادن به آن را نیز هرگز نمی‌پذیرم؛ چرا که غم، حریص است و بیشتر خواه و مرزناپذیر، طاغی و سرکش و بدلگام.

 

هر قدر که به غم میدان بدهی میدان می‌طلبد و باز هم بیشتر و بیشتر. هرقدر در برابرش کوتاه بیایی قد می‌کشد، سلطه می‌طلبد و له می‌کند. غم عقب نمی‌نشیند مگر آنکه به عقب برانی‌اش. نمی‌گریزد مگر آنکه بگریزانی‌اش. آرام نمی‌گیرد مگر آنکه بیرحمانه سرکوبش کنی. غم هرگز از تهاجم خسته نمی‌شود و هرگز به صلح دوستانه رضا نمی‌دهد. و چون پیش آمد و تمامی روح را گرفت انسان بیهوده می‌شود و بی‌اعتبار و ناانسان و ذلیل غم و مصلوب بی‌سبب.

 

من مثل تو می‌دانم که در جهانی اینگونه دردمند، بی‌دردی آنکس که می‌تواند گلیم خود را از دریای اندوه بیرون بکشد و سبکبارانه و شادمانه بر ساحل بنشیند یک بی‌دردی دد منشانه است، و بی‌غیرتی است و بی‌آبرویی و اسباب سرافکندگی انسان. آنگونه شاد بودن هرگز به معنای خوشبخت بودن نیست بلکه فقط به معنای نداشتن قدرت تفکر است و احساس و ادراک. با این همه گفتم که برای دگرگون کردن جهانی چنین افسرده و غمزده و شفا دادن جهانی چنین دردمند، طبیب، حق ندارد بر سر بالین بیمار خویش بگرید و دقایق معدود نشاط را از سالهای طولانی حیات بگیرد.

چشم کودکان و بیماران به نگاه مادران و طبیبان است. اگردر اعماق، حتی لبخندی محو ببینند نیروی بالندگی شان چندین برابر می‌شود.

به صدای خنده خالص بچه‌ها گوش بسپار و به صدای دردناک گریستنشان تا بدانی که این سخنی چندان پریشان نیست.

 

چهل نامه ی کوتاه به همسرم

نویسنده : نادر ابراهیمی

انتشارات: روزبهان
الامام الصادق علیه السلام:

من اغتم کان للغم اهلا، فینبغی للمؤمن ان یکون بالله و بما صنع راضیا.

هرکس بدون جهت غم خورد شایسته این غم و اندوه است. پس مومن باید که از خدا راضی و از کارهای او خرسند باشد تا از غم و اندوه راهایی یابد.

(میزان الحکمه ج3 ص 1148 شماره 3781)
ایمیل شما :
ایمیل دوستان : (جداسازی با کاما ،)
نام: ایمیل: نظر: