حتما بهترین غذای جهان را بخور!

حتما بهترین غذای جهان را بخور!

روزی لقمان به پسرش گفت: سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری.
نویسنده: گردآوری محسن تیموری
تاریخ انتشار:
338 نفر این یادداشت را خوانده‌اند
4 نفر این یادداشت را دوست داشته‌اند

روزی لقمان به پسرش گفت: امروز به تو سه پند می دهم که کامروا شوی.

اول: سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری.

دوم: در بهترین بستر و رخت خواب جهان بخوابی.

سوم: اینکه در بهترین خانه های جهان زندگی کنی.

پسر لقمان گفت: ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم! چطور من می‌توانم این کارها را انجام دهم؟

لقمان جواب داد:

- اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری، هر غذایی که می‌خوری طعم بهترین غذای جهان را می‌دهد.

- اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی در هرکجا که خوابیده‌ای احساس می‌کنی بهترین خوابگاه جهان است.

- و اگر با مردم دوستی کنی، در قلب آنها جای می‌گیری و آن وقت بهترین خانه‌های جهان مال توست.

کلید اسرار زندگی
گردآورنده: محسن تیموری
نشر آموت

ایمیل شما :
ایمیل دوستان : (جداسازی با کاما ،)
نام: ایمیل: نظر: