کتابخانه ذهنت را منظم کن

کتابخانه ذهنت را منظم کن

کتابخانه نامرتب حتی اگر بزرگ باشد هم کاربرد کمتری نسبت به کتابخانه کوچک ولی منظم دارد.
نویسنده: آرتورشوپنهاور
تاریخ انتشار:
99 نفر این یادداشت را خوانده‌اند
1 نفر این یادداشت را دوست داشته‌اند

 

کتابخانه می‌تواند بسیار بزرگ اما به هم ریخته و نامرتب باشد در این صورت نسبت به کتابخانه‌ای کوچک ولی منظم، کاربرد و بازده کمتری خواهد داشت. به همین ترتیب، فردی که دامنه‌ای وسیع از معلومات در ذهن دارد و با این حال روی آنها تفکر نکرده و زمینه کاری برای آنها را فراهم نیاورده، در مقایسه با فردی که معلومات کمتری دارد اما به کمال در آنها اندیشه کرده، از ارزش و توان کمتری برخوردار است.

زیرا تنها زمانی فرد می‌تواند به دانسته‌های خود اشراف داشته باشد و از آنها به عنوان نیرو و ابزار خود استفاده کند که از همه جهت‌ها به دانسته‌های خود نگاه و آنها را با مقایسه گام به گام با یکدیگر ترکیب کند.  انسان نمی‌تواند چیزی را به ذهن بسپارد مگر اینکه آن را درک کند؛ بنابراین باید آن دانسته را  فرا بگیرد. اما فقط زمانی می‌توان گفت درکش کرده که آن را به کار انداخته باشد.

مطالعه و فراگیری، کارهایی هستند که همه افراد به اراده آزاد خود می‌تواند آنها را انجام دهند. اما تفکر اینگونه نیست. تفکر باید مانند آتشی در توفان فروزان باشد؛ باید با جوشش و کشش، مطلبی که به آن فکر می‌کنیم تغذیه شود.

جهان و تأملات فیلسوف
نویسنده: آرتورشوپنهاور
ترجمه: رضا ولی یاری
نشر مرکز

ایمیل شما :
ایمیل دوستان : (جداسازی با کاما ،)
نام: ایمیل: نظر: