هیچ تصادف و اتفاقی وجود ندارد

هیچ تصادف و اتفاقی وجود ندارد

هر چیزی فرکانسی دارد و زمانی که وارد زندگی شما می‌شود، به معنای آن است که شما و آن اتفاق روی یک فرکانس هستید.
نویسنده: راندا برن
تاریخ انتشار:
86 نفر این یادداشت را خوانده‌اند
1 نفر این یادداشت را دوست داشته‌اند

زندگی، سحرآمیز است! چیزهایی که در طول تنها یک روز از زندگی برایتان رخ می‌دهد، از هر فیلم تخیلی، سحر آمیزتر و جادویی تر است اما شما باید به آنچه که اتفاق می‌افتد، همان گونه که در حین تماشای یک فیلم تمرکز می‌کنید، متمرکز شوید. اگر در حین تماشای فیلم ناگهان با صدای زنگ تلفن حواستان پرت شود یا به خواب بروید، رویدادها و حوادث فیلم را از دست می‌دهید. این موضوع درباره فیلم زندگی شما که در طول روز به صورت پیوسته نشان داده می‌شود، نیز صادق است. اگر زندگی را با حواس پرتی یا خواب آلودگی بگذرانید، پیام‌ها و نشانه‌هایی را که به صورت مدام با شما صحبت می‌کنند و شما را در زندگی راهنمایی و هدایت می‌کنند از دست می‌دهید!

 

زندگی به شما پاسخ می‌دهد و با شما در تعامل است و هیچ تصادف و اتفاقی وجود ندارد؛ هر چیزی، دارای فرکانسی است و زمانی که چیزی وارد زندگی شما می‌شود، به معنای آن است که بر روی فرکانسی قرار دارد که شما نیز بر روی آن قرار دارید. هر چیزی را، اعم از نشانه، رنگ، شخص یا شیء که می‌بینید، می‌شنوید و هر شرایط یا رخدادی که تجربه می‌کنید، بر روی فرکانس شما قرار دارد.

 

شنیدن آژیر آمبولانس چه پیامی برای شما دارد؟ آیا به معنی آن است که باید شاکر نعمت سلامتی خود باشید؟ آیا به شما یادآوری می‌کند که به خاطر سلامتی و تندرستی اطرافیانتان، شکرگزار باشید؟ از دیدن خودروی آتش نشانی با آژیر و چراغ‌های روشن، چه دریافتی دارید؟ آیا به معنی آن است که آتشی در گوشه‌ای از زندگی شما بر افروخته شده و باید آن را خاموش کنید؟ تنها شما معانی چیزهایی را که وارد زندگی‌تان می‌شود، می‌دانید و باید نسبت به وقایع و اتفاقات اطرافتان، هشیار و آگاه باشید تا بتوانید پرسش‌هایی را به منظور دریافت معانی واقعی این پیام‌ها مطرح کنید و به منظور آنها پی ببرید.

نام کتاب: قدرت
نویسنده:راندا برن
مترجم: ابوالفضل یوسفی دارستانی
انتشارات: کلیدر

ایمیل شما :
ایمیل دوستان : (جداسازی با کاما ،)
نام: ایمیل: نظر: