همیشه شواهد و مدارک درست نمی‌گویند!

همیشه شواهد و مدارک درست نمی‌گویند!

ناگهان یکی فریاد می‌زند: بگیریدش پول‌ها را برد! من دیدم آن جوان که موتور داشت، چک پول‌ها را برداشت و سوارموتور شد و رفت.
نویسنده: اسماعیل امینی
تاریخ انتشار:
69 نفر این یادداشت را خوانده‌اند
4 نفر این یادداشت را دوست داشته‌اند

جلوی باجه بانک چند نفر ایستاده‌اند. تعداد زیادی چک همراه تعدادی دفترچه و فیش و قبض پول پشت باجه است. چند لحظه می‌گذرد و مردی سالخورده به کارمند پشت باجه  می‌گوید : آقا این چک ما را پرداخت نمی‌کنید؟

- پرداخت کردم. مگر چک پول‌ها را برنداشتید؟

مرد سالخورده می‌گوید: نه! من چیزی برنداشتم.

ناگهان یکی از مشتریان به طرف در می‌دود  و فریاد می‌زند: بگیریدش پول‌ها را برد!

سپس برمی‌گردد و می‌گوید: من دیدم آن جوان که موتور داشت، چک پول‌ها را برداشت و سوارموتور شد و رفت.

هرکس چیزی می‌گوید؛

- این‌ها کارشان را بلدند. یک لحظه غفلت کنی پول را زده‌اند و فرارکرده‌اند. باید حواست جمع باشد.

- زنگ بزنید پلیس، کسی شماره موتور را برنداشت؟

- چه ساده‌ای! این دزدها مگر موتورشان شماره دارد؟ موتورشان هم لابد دزدی است.

پیرمرد که پول‌هایش را ازدست داده با آرامی می‌گوید: انگار امروز قسمت نبود.

بعد هم بدون توجه به حرف‌های مردم از بانک خارج می‌شود.

بحث درباره دزدی در بانک‌ها حسابی داغ شده و هر کس نمونه‌ای از دیده‌ها و شنیده‌هایش را تعریف می‌کند.

جوانی وارد بانک می‌شود و پشت باجه می‌رود و به کارمند بانک می‌گوید: آقا این‌ها که سفته نیست به من داده‌اید. صاحب کارم گفته بود از بانک سفته بگیرم شما این‌ها را به من دادید.

کارمند می‌گوید: این‌ها را برای شما نگذاشتم. این‌ها پول‌های آن آقاست که چک داشت. سفته‌های شما پشت باجه است. چرا پول مردم را می‌برید؟

جوان می‌گوید: من که به کار بانکی وارد نیستم، خیال کردم این‌ها سفته است. بردم مغازه صاحب کارم گفت اشتباهی گرفته‌ام.

همه با تعجب به هم نگاه می‌کنند . جوان سفته‌ها را برمی‌دارد و می‌رود. کارمند بانک به پیرمرد صاحب پول زنگ می‌زند که بیاید و پولش را بگیرد.

 

رسول الله صلی الله علیه و آله:

مَن سَاءَت ظُنُونُهُ اِعتَقَدَ الخِیَانَةَ بِمَن لا یَخُونُهُ.

هرکس بدگمان باشد حتی نسبت به کسی که اهل خیانت نیست بدبین می‌شود و او را خائن می‌شمرد.

(غرر الحكم 8837)
ایمیل شما :
ایمیل دوستان : (جداسازی با کاما ،)
نام: ایمیل: نظر: