فاصله میان ای‌کاش تا ای‌‍وای

فاصله میان ای‌کاش تا ای‌‍وای

روزگار چه تیرها که در چله نشانده است تا «ای کاش گفتن» آرزومندان به «ای وای گفتن» ترسخوردگان  بدل شود.
نویسنده: زهیر توکلی
تاریخ انتشار:
134 نفر این یادداشت را خوانده‌اند
4 نفر این یادداشت را دوست داشته‌اند

سرت را بدزد که تیرباران است؛ تیرانداز آن تیرانداز است که نه تیرش خطا می‌رود نه جراحتش مرهم‌پذیر خواهد بود. سرت را بدزد که روزگار کمان کشیده است و صدای زه کمانش در ناله بیماری شنیده می‌شود. فردی که تا ساعتی پیش تندرست بود و اکنون بر لبه‌ پرتگاه نابودی است: سکته کرده و دقایقی دیگر... خلاص!

سرت را بدزد که روزگار به فرزندان خاک رحم نمی‌کند. چه تیرها که در چله نشانده است تا «ای کاش گفتن» آرزومندان به «ای وای گفتن» ترسخوردگان  بدل شود؛ «ای بابا! این که دیروز سرپا بود... آمد این جا و به تک تک مغازه‌هاش سرکشی کرد.  آخر می‌دانی؟  نصف مغازه‌های این راسته برای اوست. یعنی برای او بود. الان جنازه‌ست و لابد زیردست مرده شور...»

چه نشسته‌ای که کاروان‌ها می‌گذرند و این کاروان‌سرای  بی‌تفاوت در این برهوت که یک سویش ازل است و سوی دیگر ابد،  همچنان سرپاست و به ریش آنان می‌خندد که کنگر خورده بودند و لنگر انداخته بودند و با صدای جرس به خود آمدند ولی دیر شده بود.

چه نشسته‌ای که همه چیز در حال برخاستن است. زیرا این پاييز است که لحظه به لحظه،  صدای قدم‌هایش نزديك‌تر می‌شود و پیشاپیش همه درختان به احترامش برپای ایستاده‌اند.

چه نشسته‌ای که همه چیز و همه کس در حال دگرگونی‌اند: آن کرم پروانه شد و آن دانه جوانه زد و آن جوان پیر شد و آن پیر، مرد و رفت. کجایی؟ به که غبطه می‌خوری؟

مرگ، آرزوها را می‌رباید و خاک، دهانش را برای آرزومندان می‌گشاید.

 

 

امیرالمومنین علی علیه السلام:

انما الدنیا فناء وعنائ و غیر و عبر. فمن فنائها انک تری الدهر موترا قوسه مفوقا نبله. لا تخطی سهامه و لا تشفی جراحه. یرمی الصحیح بالسقم و الحی بالموت و من غیرها انک تری المغبوط مرحوما و المرحوم مغبوطا....

راستی که روزگار فقط نابودی و رنج و تغییر و عبرت است. مگر نمی‌بینید که روزگار تیرهایش را در کمان گذاشته و درست به هدف می‌زند. زخمی میسازد و زخمهایش هم بهبود ندارند. انسان سالم را با بیماری هدف میگیرد و زنده را با مرگ و صاحب نعمت را محروم میسازد و محروم را صاحب نعمت و غبطه دیگران قرار می دهد.

(تحف العقول- ص 340 )
ایمیل شما :
ایمیل دوستان : (جداسازی با کاما ،)
نام: ایمیل: نظر: