وقتی «مرسی» و «ممنون» خیلی کم است!

وقتی «مرسی» و «ممنون» خیلی کم است!

نویسنده:
مدت برنامه:
تاریخ انتشار:
77 نفر این پادکست را شنیده‌اند
3 نفر این پادکست را دوست داشته‌اند
ایمیل شما :
ایمیل دوستان : (جداسازی با کاما ،)
نام: ایمیل: نظر: