هرگز آدمی نباشید که از وام خوشش می‌آید

هرگز آدمی نباشید که از وام خوشش می‌آید

نویسنده:
مدت برنامه:
تاریخ انتشار:
85 نفر این پادکست را شنیده‌اند
2 نفر این پادکست را دوست داشته‌اند
ایمیل شما :
ایمیل دوستان : (جداسازی با کاما ،)
نام: ایمیل: نظر: