شش اصل برای مرتب نگه داشتن وسایل

شش اصل برای مرتب نگه داشتن وسایل

مرتب نگه داشتن وسایل به اندازه مرتب کردن آنها اهمیت دارد.
نویسنده: تیکی کوستن ماخر
تاریخ انتشار:
43 نفر این یادداشت را خوانده‌اند
0 نفر این یادداشت را دوست داشته‌اند

نظم و ترتیب زمانی خوب است که بتوانید آن را حفظ کنید. مرتب نگه داشتن وسایل به اندازه مرتب کردن آنها اهمیت دارد. شش اصل ساده زیر در مرتب نگه داشتن وسایلتان به شما کمک می‌کنند. در صورت لزوم آن‌ها را روی یک کاغذ بنویسید و در جایی که جلوی چشمتان باشد، بچسبانید.

  1. وقتی چیزی را برمی‌دارید ، دوباره آن را سر جایش بگذارید.
  2. وقتی چیزی را باز می‌کنید دوباره آن را ببندید.
  3. وقتی چیزی افتاد آن را بردارید.
  4. وقتی چیز را پائین می‌آورید دوباره آن را آویزان کنید.
  5. وقتی تصمیم می‌گیرید چیزی بخرید، آن را جایی یادداشت کنید.
  6. وقتی چیزی خراب می‌شود، در عرض یک هفته آن را تعمیر کنید.
زندگی به همین سادگی
نویسنده: تیکی کوستن ماخر
مترجم: ارشاد عظیمی، کیوان سلطانی
انتشارات گاج

ایمیل شما :
ایمیل دوستان : (جداسازی با کاما ،)
نام: ایمیل: نظر: