نپرس، فقط پذیرایی کن!

نپرس، فقط پذیرایی کن!

مهمان که آمد از چند و چون معده‌اش سوال نکن و به فکر پذیرایی از او باش.
نویسنده: شهرزاد آزرم
تاریخ انتشار:
86 نفر این یادداشت را خوانده‌اند
5 نفر این یادداشت را دوست داشته‌اند

-    چای می‌خوری؟
-    نه!
-    ناهار خوردی؟
-    نه!
-    آب؟
-    میل ندارم.
من اگر جای این مهمان بودم بعد از این پرسش‌ها حتی اگر چای نمی‌خوردم و ناهار خورده بودم و میلی به آب هم نداشتم می‌گفتم: «نیکی و پرسش؟» و یکجورهایی به طور نامحسوس به او می‌گفتم نباید از این سوال‌ها  از مهمان بپرسد. اگر چای و ناهار و آبی موجود هست بیاورد و اگر نه هم که چرا می‌پرسد؟

سوال که می‌پرسی مهمان ممکن است فکر کند چقدر بد موقع آمده و شاید نباید می‌آمده و چرا مزاحم شده و ... معذب شود. یک حالت دیگر هم ممکن است به وجود آید: مهمان این پرسش‌ها را بگذارد پای تنبلی صاحبخانه و اینکه منتظر است پاسخ منفی بگیرد و از جایش جم نخورد.
حالا فکر کن مهمان گرسنه باشد و تشنه!
اما اگر نگفته پذیرایی کردی برعکس تمام این افکار برداشت می‌شود.

 

قال الامام الصادق علیه السلام: اذا دخل علیک اخوک فاعرض علیه الطعام، فان لم یاکل فاعرض علیه الماء فان لم یشرب فاعرض علیه الوضوء ( میزان الحکمه ج 7 ص 3278 )
هرگاه برادرت به خانه تو وارد شد به او غذا تعارف کن. اگر نخورد به او آب تعارف کن، اگر آب ننوشید به او پیشنهاد کن وضو بگیرد.
قال الامام الصادق علیه السلام: اذا اتاک اخوک فاته بما عندک و اذا دعوته فتکلف له ( محاسن ج 2- 190)
هرگاه برادرت بی خبر نزد تو آمد، همان غذایی را که در خانه داری برایش بیاور، ولی هرگاه او را دعوت کردی، در پذیرایی از او تلاش کن.
ایمیل شما :
ایمیل دوستان : (جداسازی با کاما ،)
نام: ایمیل: نظر: