کجاها ساکت باشیم؟

کجاها ساکت باشیم؟

جاهای دیگر ساکت نیستید، نباشید؛ اینجاها اگر حرف بزنید، آبرویتان بدجوری می‌رود.
نویسنده:
تاریخ انتشار:
83 نفر این یادداشت را خوانده‌اند
3 نفر این یادداشت را دوست داشته‌اند


در موارد زیر لب از لب نجنبانید! جاهای دیگر ساکت نیستید، نباشید؛ اینجاها اگر حرف بزنید، آبرویتان بدجوری می‌رود و ضررهایی می‌کنید که به این زودی‌ها و آسانی‌ها جبران‌شدنی نیست. پیشنهاد ما این است که تمرین سکوت را از همین جاها که اصلاً و به هیچ وجه نباید حرف بزنید شروع کنید، تا وقتهای دیگر بتوانید جلوی زبانتان را بگیرید.

1. وقتهایی که می‌خواهی چیزی را بگویی که درباره‌اش چیزی نمی‌دانی.
2. وقتهایی که می‌خواهی چیزی را بگویی که اگر کسی به خودت بگوید، به‌ت برمی‌خورد.
3. وقتهایی که می‌خواهی چیزی را بگویی که برایت فایده‌ای ندارد.
4. وقتهایی که می‌خواهی زبان به شر بچرخانی.
5. وقتهایی که می‌خواهی درباره‌ی چیزی حرف بزنی که به تو مربوط نیست.
6. وقتهایی که می‌خواهی کسی را دست بیاندازی.
7. وقتهایی که می‌خواهی حرفهای صدمن‌یه‌غاز و وقت‌تلف‌کن بزنی.
8. وقتهایی که می‌خواهی حرفی بزنی که جاش الان نیست.
9. وقتهایی که می‌خواهی حرفی بزنی که برای خدا نیست.

الامام علی علیه‌السلام: لاتقل ما لاتعلم بل لاتقل کل ماتعلم
چیزی را که نمی‌دانی مگو بلکه هر آنچه را هم می‌دانی مگو.
الاختصاص 231

الامام علی علیه‌السلام: لاتقل ما لاتعلم و ان قل ماتعلم و لاتقل ماتحب ان یقال لک
آنچه را نمی‌دانی مگو هر چند آنچه را می‌دانی کم است و آنچه را که دوست نداری در موردت بگویند مگو. نهج البلاغه الکتاب 31
ایمیل شما :
ایمیل دوستان : (جداسازی با کاما ،)
نام: ایمیل: نظر: