شش گام برای هماهنگ شدن با هدف!

شش گام برای هماهنگ شدن با هدف!

بدون محدودیت زمانی و مهلت نهایی، مسامحه و تلف کردن وقت راحت است.
نویسنده:
تاریخ انتشار:
61 نفر این یادداشت را خوانده‌اند
2 نفر این یادداشت را دوست داشته‌اند

برای دستیابی به موفقیت می‌توانید اهدافتان را با شش ملاک زیر هماهنگ کنید:
ساده و خاص: اهداف باید به وضوح قابل فهم و به سادگی قابلیت به خاطر سپاری داشته باشند. هدف مبهم، بعید است به انجام برسد. هدف پیچیده باید به اهداف ساده‌تر تقسیم شود تا موفقیتش تضمین شود.
قابلیت اندازه‌گیری: تنها راه اینکه بدانیم هدف به دست آمده، این است که بتوان بازده را اندازه‌گیری کرد. مطلوب آن است که بتوانید از اعداد به منظور ارزشیابی پیشرفت و موفقیت‌هایتان استفاده کنید.
دست یافتنی و تحقق پذیر: هدف غیرممکن، بی‌گمان شکست‌پذیر است. به منظور تضمین موفقیت، اهدافتان را واقعی و قابل دستیابی انتخاب کنید.
نتایج: اهداف را با بازده قابل توقع بیان کنید. این مسأله کمک می‌کند از وظایف یا گام‌هایی که به طور واضح مشخص نشده چه چیزی می‌خواهید به دست آورید، جلوگیری شود.
محدودیت زمانی: بدون محدودیت زمانی و مهلت نهایی، مسامحه و تلف کردن وقت راحت است. محدودیت زمانی به شما کمک می‌کند روی هدف تمرکز کنید. بهتر است یک هدف بلند مدت به اهداف کوتاه مدت تقسیم شود.
مشارکت: اهداف، خیلی کم به تنهایی قابل اجرا هستند، اما هنگامی که آن‌ها را با کسانی که می‌توانند توانایی‌های شما را حمایت کنند به اشتراک می‌گذارید، شانس موفقیتتان را بیشتر می‌کند. دلیل دیگر برای اینکه به دیگران بگوید که قصد دارید به چه چیزی برسید، این است که مسئولیت خود را با این کار(هنگامی که اهدافتان را به دیگران می‌شناسانید) زیاد می‌کنید.

 

چگونه توانمندی شخصی خود را بیفزایید
نویسنده:سم.آر.لی اوید-تینا برتلود
مترجم: محمدرضا منتظری-شهناز متظهری
انتشارات نسل نو اندیش
ایمیل شما :
ایمیل دوستان : (جداسازی با کاما ،)
نام: ایمیل: نظر: