سوال‌های نیرو بخش فراموش نشود

سوال‌های نیرو بخش فراموش نشود

پرسش‌ھای نیروبخش صبحگاھی را پاسخ بدهید و لذت ببرید.
نویسنده:
تاریخ انتشار:
66 نفر این یادداشت را خوانده‌اند
3 نفر این یادداشت را دوست داشته‌اند

«باید در زندگیتان چیزی وجود داشته باشد كه به خاطر آن از رختخواب خارج شوید. مھمترین اصل این است كه در زندگی خود، نقطه روشن و جھت مشخصی داشته باشید كه رو به آن سو حركت كنید.» تمام فلسفه زندگی جورج برنز، کمدین محبوب در این کلمات خلاصه می‌شد کلماتی که برای او نشاط و شادی و لذت از زندگی را به ارمغان می آورد.
حال شما هم یک تمرین ساده را برای خودتان در نظر بگیرید تا مفهوم لذت بردن از زندگی را درک کنید. سعی كنید ھر روز دو یا سه پاسخ به ھریك از پرسشھای زیر که نامش را گذاشته‌ایم «پرسش‌ھای نیروبخش صبحگاھی» بدھید و از تغییر مثبتی که در وجودتان ایجاد می شود لذت ببرید.


1 –  در زندگی من چه چیزی باعث خوشحالی است؟ چه چیزی مرا راضی می‌كند؟ نسبت به آن چه احساسی دارم؟
2 –  چه چیزی در زندگی من مایه شور و ھیجان است. كدام جنبه آن مرا به ھیجان می‌آورد؟ نسبت به آن چه احساسی دارم؟
 3 -در زندگی خود به چه چیزی افتخار می‌كنم؟ چه جنبه‌ای از آن مایه افتخار است؟ نسبت به آن چه احساسی دارم؟
4- در حال حاضر در زندگی خود نسبت به چه چیزی شكر گزارم؟
5 - در زندگی خود از چه چیزی لذت می‌برم؟ كدام جنبه آن لذت بخش است؟ نسبت به آن چه احساسی دارم؟
6 –  در زندگی خود به چه چیزی پابندم؟ كدام جنبه آن مرا متعھد می‌سازد و نسبت به آن چه
احساسی دارم؟
7 – چه كسی را دوست دارم؟ چه كسی مرا دوست دارد؟ نسبت به آن چه احساسی دارم؟


بعد از پاسخ دادن به این پرسش‌ها و در انتهای روز به شما پیشنهاد می‌شود که به 3 پرسش نیروبخش شامگاھی نیز پاسخ دهید تا به کمک آنها وقایع روز گذشته را مجسم و ارزیابی كنید. شما كه در طول روز پرسش‌ھای ثمربخشی از خود كرده‌اید. خوب است با طرح پرسشھای شامگاھی روحیه بگیرید و آنگاه به رختخواب بروید.


1 – امروز چه چیزھایی را بخشیده‌ام؟ چه كمكھایی به دیگران كرده‌ام؟
2 – امروز چه چیزھایی یاد گرفته‌ام؟ چه مھارتھا و امتیازات تازه‌ای كسب كرده‌ام؟
3 – امروز تا چه حد كیفیت زندگی خود را بالا برده‌ام؟ چگونه می‌توانم ذخیره امروز را سرمایه فردای خودسازم؟
4 – اگر دلتان می‌خواھد پرسش‌ھای نیروبخش صبحگاھی را تكرار كنید.
 

ایمیل شما :
ایمیل دوستان : (جداسازی با کاما ،)
نام: ایمیل: نظر: