با همکار دروغگو چه کنیم؟

با همکار دروغگو چه کنیم؟

چند راه حل برای مقابله با دروغگویی که از شانس بد، همکار ما است.
نویسنده: جان هوور
تاریخ انتشار:
102 نفر این یادداشت را خوانده‌اند
2 نفر این یادداشت را دوست داشته‌اند

آدم‌های دروغگو خیلی دغلباز هستند و به آسانی نمی‌توان کارهای آنها را پیش بینی کرد. شما هرگز نمی‌دانید کجا ایستاده‌اید. آدم دروغگویی که شما با او دست به گریبان هستید ممکن است سعی در تصاحب قدرت شما داشته باشد. شغلتان را بدزدد یا با دوز و کلک سعی کند از مجازات کاری در برود که قابل بخشش نیست. برای برخورد مناسب با آدم دروغگو نکات زیر را به خاطر داشته باشید:
-    اینکه خودتان آدم راستگو و درستکاری باشید، باعث عوض شدن آدم دروغگو نمی‌شود. نگذارید آدم دروغگو از خوبی شما استفاده کند.
-    اگر آدم دروغگو همکارتان است در مقابلش کوتاه نیایید و از خودتان دفاع کنید.
-    پیش از اینکه برای کمک گرفتن پیش رئیستان بروید، مطمئن شوید که خودش جزئی از ماجرا نیست.
-    برای اثبات دروغگویی آدم دروغگو مدارک و دلیل بیاورید تا قضیه شخصی نشود و فکر نکنند که مسئله تقابل دیدگاه شخصی شما در برابر دیدگاه شخص دروغگو است.
-    از منابع انسانی کمک بگیرید. آنها با قدرت و اختیاری که دارند می‌توانند به شما کمک کنند.


 

آدمهای بدقلق
جان هوور
فرخ بافنده
انتشارات نسل نواندیش
ایمیل شما :
ایمیل دوستان : (جداسازی با کاما ،)
نام: ایمیل: نظر: